Letters to AR, Uncategorized

Everywhere

A year ago
I painted a picture of you in my heart
And still I remember you
in all the places
that I’ve come to love

A few paces away from ticket booths
Inside the cinemas
At museum lobbies, waiting halls
Along taxi bays, subway floors, roofed walkways

On top of malls
And the flight of stairs leading to it

Your pastel memories haunt me
at five-star hotels, old racetracks
Tree-lined pathways
Inside cabs, jeepneys, trains, moving bodies
like ours
dancing spiritedly in perfect mimicry
of what we once saw on the screen
From places to places, in seemingly endless journeys
to find the light

On benches of public parks
and coffee shops,
Crowded streets on Valentine’s
Walled cities in ordinary time

Nowhere routes
to familiar roads
The altars and diners
by the turn of the night

At your doorstep
Home
Close to you, in the warmth enthrallment of your embrace
and back again

To that fateful day
When I was standing a few paces away from a ticket booth
until my heart pulsated
at the sight of a coming stranger: you,
who had become
the constant want
and love of my life

A year ago
I fell in love with you
And every day since
I remember you
All the pieces of my heart
In all the places I go
All of me

Advertisements
Jargon, Violence is Blue

Love in Time of a Civil War

I know the size of the bullets before they pierce
into the skins of a thousand noble souls
just as I know the size of hearts
before they get broken or torn

I know the joy of a zealous love,
the one that drives the lazy bones into purposeful motion,
just as I know the joy of a proud spirit,
prepared for a war that is about
to change the course of the world

I know the chances of defeat
when the truth of peace is outnumbered
by the soldiers of envy,
spreading like virus into docile bodies,
just as I know the fear of losing you
in the midst of our once untroubled togetherness

For we were told to shun a life of privatism,
but you never truly paid mind
until we became at odds with each other
over the subject of some lofty thing
much bigger than ourselves

We both knew it was love
but disagreed over the kind
we had to believe in

I know the uncertainty brought about
by the persistent social divide
and an erratic rule that had thrown
our land into an epic mess
and had pitted our countrymen
over a senseless urge to destroy
all the hope that was left

Then there was us.

Uncategorized

I Pen

I pen
a poem
because I find life
in
words

They breathe
They walk
They escape me

and then they find a way
to go to you
and say the things
I want to
say to you
in an artful manner

Otherwise
I am a boring skull
skin and bones
just learning to love but devoid of ways
to make it out
alive

Just like words
I breathe
I walk
I transcend myself
because I want to say
the things I want to say
to you
things like “I love you”
by penning a poem
like this
for you

Jargon, Worldview

Bakit Netizen?

Isang mapagpalayang araw sa ating lahat!

Minarapat kong ilagay ang aking maikling talumpati ukol sa pagdedepensa sa salitang “netizen” bilang Salita ng Taon sa aking blog sa Internet, gawa nang Internet rin naman ang nagluwal sa salitang aking ipakikilala.

netizen

Para sa akin, isang buhay at makulay na salita ang aking ipagtatanggol. Patunay nito, ako, na isa ring matatawag na “netizen”, ang magpapakilala ng salitang “netizen” sa ating mga panauhin ngayong araw.

Bilang isang netizen, aking hinihiling na sa pamamagitan ng aking blog post ay makilala pa nating lahat kung ano o sino nga ba ang netizen, at ano ang kahalagahan ng salitang ito sa ating lipunan sa panahon ngayon.

Naniniwala akong maraming dahilan kung bakit dapat na kilalanin ang salitang ito, ngunit pumili ako ng limang pinakamaiigting na dahilan para kumbinsihin ang taumbayan na netizen ang dapat tanghaling Salita ng Taon.

Kaya, bakit nga ba netizen?

 Almost 30 years old na kami. #OverdueNa

Nasa paaralang elementarya pa lamang ako noong una akong gumamit ng Internet (para mag-research at makapaglaro ng Miniclip.com games).

Hindi pa ako malay noon na may “iba” na pala akong pagkatao. Sa oras na ginalaw ko ang mouse ng kompyuter at tinipa ang mga cue letters na “www… (World Wide Web)” sa address bar sa monitor, ipinanganak na pala akong muli sa ibang mundo, sa mundo ng Internet.

At isa na pala akong kung tawagin ay netizen.

“Mamamayan” ng internet, iyan ang pakahulugan ng tagapasaliksik na si Roger Hurwitz (1999) sa kung ano o sino ba ang netizen. Kumbaga, netizen ang katumbas ng salitang “citizen”, na ginagamit upang tukuyin ang mamamayan ng city o siyudad. Netizen ang “residente” ng Internet. Kung pagbabatayan si Hurwitz, maaaring ituring na netizen ang sinumang mapadpad o magbabad sa Internet. Kahit sino, basta may identidad sa Internet, gaano man katagal o tumagal ang kaniyang pananatili.

netizen = mamamayan ng Internet

Isinilang ng Internet, na tatlong dekada na ang edad, ang netizen. Halos 30 taon nang nabubuhay ang salitang netizen sa mundo, mula nang simulang gamitin ang Internet, samantalang 20 taon naman ang gulang nito sa bansang Filipinas, 22 to be exact. Overdue na nga ata ang pagkilala sa salitang ito kung edad ng salita ang pag-uusapan.

20 taong gulang na ang netizen sa Filipinas.

Nabuhay ang mga unang netizen sa Filipinas nang unang naging konektado sa Internet ang bansa noong ika-29 ng Marso sa taong 1994. Naging patok na ito sa pagdaan ng mga dekada at habang tumatagal ay parami nang parami ang natututong gumamit nito; parami rin nang parami ang netizen sa Filipinas.

Digress lang nang kaunti. Alam niyo bang may dalawang paraan kung paano ito binibigkas? Magkaiba ang panukalang pagbigkas sa netizen ng dalawang pangunahing talatinigan sa mundo. Binibigkas ito sa paraang /ˈnedəzən/ ayon sa Oxford Dictionaries (British English), samantalang /ˈne-tə-zən/ o /ˈne-tə -sən/ naman ito sa Merriam-Webster online (American English).

/ˈnedəzən/

0

/ˈne-tə-zən/ o /ˈne-tə -sən/

Balik tayo.

 

Simple lamang ang formula ng aking “bagong pagkatao”: pagsamahin lamang ang dalawang salita, ang Internet at ang citizen (o mamamayan, sa Filipino), upang mabuo ang salitang “netizen”. Kapwa hiram ang mga salitang nabanggit sa wikang Ingles, at nabuo bilang bahagi naman ng progresibong lingo ng Internet.

netizen = Internet + citizen

May ilang teksto sa Internet na nagsasabing isang Michael Hauben, eksperto sa teknolohiya mula sa Columbia University, ang unang gumamit ng salitang ito. Gumawa pa nga siya ng aklat ng pinamagatang “Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet” upang bigyan ng detalye kung paano ito nangyari.

netizens-hauben
Ang aklat ng mga Hauben ukol sa “netizen” (wiley.com)

Sa kanyang tala, unang lumabas ang ideya ng netizen sa Internet forum na tinatawag na Usenet (plataporma kung saan maaaring makapag-usap ang mga tao noon sa Internet). Sa loob ng Usenet, gumagamit ang mga Internet users ng mga code o salitang shortcut upang tukuyan ang iba’t ibang salita. Halimbawa, net.general para sabihing “general discussion”. Net.bug para sa “bug reports”. May samu’t saring karakter pa nga na binigyang pangalan ng mga gumagamit ng Usenet, kabilang na ang “net.gods” at “net.cops” – at ang “net.citizen”. Upang mapadali ang pagbigkas, minabuti ni Hauben na pagsamahin na lamang ang dalawang salitang pinagdidikit lamang ng tuldok upang maging salitang “netizen”.

net = net.citizen

Ayon kay Hauben, dalawa ang naging kahulugan ng salitang kaniyang nabuo kinalaunan. Una, ang netizen ay sinumang gumagamit ng Internet, para sa mabuti man o hindi. Ikalawa, ito ang sinumang aktibo sa pagpapalago ng mga gawain sa Internet para sa ikabubuti ng lahat ng miyembro ng komunidad.

Ang dalawang mukha ng netizen na ito ay makikitang tensiyon din ng pagkakaiba ng pakahulugan ng dalawang diksyunaryong nabanggit ko kanina. Bagaman sumasang-ayon ang dalawa na ang netizen ay naikakabit hindi lamang sa sinumang gumagamit ng Internet ngunit pati na sa aktibong parokyano nito, dinagdagan ito ng Merriam-Webster ng “sa maayos at responsableng paraan (isinalin).”. Para sa akin, repleksiyon ito ng tensiyon kung anong mga uri ba ng netizen ang namamayagpag sa isang lugar gaya ng sa Filipinas.

“sa maayos at responsableng paraan”

Mahiwaga din ang salita dahil sa balintuna nito, na dinetalye naman ng mananaliksik na si Mark Poster (2002). Kung ang “citizen” ay tumutukoy sa isang “yunit politikal” na may konotasyong kabilang ito sa isang teritoryong may tukoy na hangganan, taliwas ito sa Internet na isang espasyong lumalampas sa anumang pisikal na hangganan. Samakatuwid, ang pagiging “citizen” o mamamayan ng Internet ay lumilikha rin ng dalawang identidad: ang mamamayan kapag siya’y offline, na saklaw ng mga batas ng kaniyang bansa o teritoryong kinabibilangan, at ang mamamayan na online, na saklaw naman ng unibersal na batas ng Internet, walang hangganan o lumalampas sa mga hangganan. Ngunit, parehong tao pa rin iyun. Nangyari lamang na ang isang “citizen” ay gumamit ng Internet. Ang bentahe nga lang ng ganitong karakter, ayon sa kanya, ay ang kalayaang binibigay ng Internet sa mga “citizen” na ito na magpalitan ng kuro-kuro kahit napaghihiwalay sila ng mga pisikal na hangganan.

Madali lang makakuha ng pasaporte para ma-achieve ang dual citizenship na ito! Isa na nga raw “utopia” ang mundo ng “Internet”, para sa nagngangalang Craig Howe (1998). Ika niya, ang sinumang may akses sa Internet o “information superhighway” na ito ay maaaring maging netizen.

Lahat tayo, kung magiging bukas ang Internet sa lahat, ay maaaring maging netizen.

Tanda ang netizen ng ating pagyakap sa nagbabagong mundo at wika. #Glowbal

Naging saksi ang kasalukuyan at ang nakaraang taon sa maraming salitang nakilala sa lipunang Pilipino at hindi maitatanggi na ang karamihan dito ay naging popular dahil sa Internet. Nakilala na nga ang bansa (o ang iba’t ibang lungsod dito) sa iba’t ibang katawagang may kinalaman sa ating madalas na paggamit ng Internet kagaya ng “Selfie Capital of the World” at “Social Media Capital of the World”.

SELFIE-CAPITAL.jpg
Selfie Capital of the World daw ang Makati City (bisayanews.com)
A Social Nation.jpg
Malakas din tayong gumamit ng social media. (operasoftware.com)

Sa pagdaan ng higit sa dalawang dekada, ganap nang lumobo ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng Internet at kinikilala bilang netizen. Kung gagamitin ang batayang depinisyon ng netizen bilang sinumang gumagamit ng Internet, pumapalo na sa higit sa 44,478,000 ang bilang nito sa Filipinas sa taong 2016 (sa tala ng Internet Live Stats), na katumbas ng 43.5% ng kabuuang populasyon ng bansa at 1.3% ng kabuuang bilang ng gumagamit ng Internet sa buong mundo.

bilang ng netizen sa bansa = 44,478,000 (2016)
—————
1, 500,000 (2000)

Mahigit 1,500,000 lamang ang numerong ito noong taong 2000, tanda ng unti-unting pagbukas ng pinto ng Internet sa mas nakararaming Pilipino sa paglakad ng bawat taon.

Ayon sa isang ulat ng Rappler, ang median age ng gumagamit ng Internet sa Filipinas ay 24. Dagdag naman ng datos mula sa Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines (IMMAP) na 2/3 ng mga gumagamit ng Internet sa bansa ay mas bata sa 30 anyos. Sila ang mga kasapi ng henerasyong milenyal, na ayon sa Pew Research Center ay sinumang pinanganak matapos ang 1980 hanggang sa paglipat ng nakaraang milenyo.  Hindi na ito nakapagtataka sapagkat sila ang namulat sa panahon ng Internet.

Ikalabing-apat naman rin ang mga Pilipinong netizen sa pinakamalalayang netizen sa mundo, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng The Freedom House noong 2015, gawa ng minimal na limitasyon sa serbisyong ito sa bansa.  Tanda lamang ito na maaasahan pa ang pagdami ng mga gumagamit ng Internet, at ng mga netizen, sa mga susunod na panahon.

Freedom House.PNG
14th ang Filipinas sa pinakamalalayang Internet users. (The Freedom House, 2015)

Makapangyarihan ang netizen. #ChangeWeWantToSee

Hindi lamang sila marami, may kapangyarihan rin silang gumawa ng pagbabago sa bansa – iyan ang netizen!

Aking gagawing halimbawa ang popular na website na Change.org (hindi ito isang pag-eendorso pero natutuwa ako sa proyektong ito) kung saan nagiging instrumental ang pagsuporta at paglalagda ng mga netizen sa pagsulong ng mga kampanya ukol sa iba’t ibang isyu ng bayan.

Sa pamamamagitan ng website na Change.org, halimbawa, nagagawa ng isang netizen na mag-akda ng petisyon online at makalikom ng lagda ng suporta mula sa iba ring mga netizen upang makuha ang atensiyon ng kinauukulan.

change org.png
Mahalagang plataporma ang Change.org sa mga netizen. (damemagazine.com)

Sinasabi sa isang ulat ng Rappler na sa bilang na 648,800 na rehistrado sa website na ito (Disyembre 2013), higit sa 165,000 ang nakapagkamit ng mabuting resulta sa kanilang ginawa o nilagdaang petisyon.

Kapansin-pansin din na sa inilistang labintatlong pinakamatatagumpay na petisyon sa website noong 2013 sa parehong ulat ng Rappler, marami sa mga kampanyang napagtagumpayan ng mga netizen ay may kinalaman sa pag-ayuda matapos ang disaster, at adbokasiyang pangkalikasan, politikal, at kultural.

Nahimok ng mga netizen na magsagawa ng malawakang pagtulong ang mga institusyon at korporasyon matapos ang Bagyong Pablo at Yolanda. Nahimok din nila ang gobyerno na maialis ang pork barrel, ang lokal na Department of Environment and Natural Resources (DENR) ng Palawan na palayain ang isang pawikan sa Turtle Island sa Guimaras mula sa pang-aabuso, at ang konseho ng Maynila sa suspendihin ang building permit ng kontrobersiyal na Torre de Manila ng land developer na DMCI.

Nagagamit ng mga netizen ang teknolohiya sa likod ng social media kagaya ng hash tag upang magpakilos ng mga mamamayan sa panahon ng krisis. Sinimulang gamitin halimbawa ng mga blogger tulad ni Tonyo Cruz ang hash tag na #RescuePH at #ReliefPH sa pagkuha ng impormasyon mula sa biktima ng disaster sa kagustuhang maiugnay sila sa mga may kakayahang magpaabot ng tulong. Halimbawa rin ang matagumpay na kampanya ng #MillionPeopleMarch noong 2013 na nagpadala ng halos 120,000 katao sa Luneta upang magprotesta laban sa katiwalian ng pork barrel.

pork barrel.PNG

_20161005_200022.JPG

 

Dahil sa kalakasang ito ng netizen, naging instrumental din sila sa kampanya sa eleksyong ginanap ngayong 2016 kung kailan inilunsad ang maraming oportunidad sa mga gumagamit ng Internet upang mabantayan ang proseso at resulta ng halalan. Ang aktibong pakikisangkot ng mga netizen sa lipunan ay ang dahilan kung bakit naging popular ang citizen journalism kung saan ang bawat Pilipino ay may kakayahang magbigay-ulat sa mga nangyayari sa lipunan at magsimula ng pagkilos para o laban sa mga isyung kanilang hinaharap.

_20161005_200438_20161005_200614_20161005_201207_20161005_201234

May mga hindi rin magandang nosyon ang naikakabit sa mga netizen. Ilan sa mga ito, ayon sa isang ulat ni Ed Biado (2015) ng The Standard, ay ang pag-akusa sa kanila bilang mga “bayarang aktibista” ng mga politiko o di kaya naman mga “basher” ng ibang mga artista. Ngunit para kay Biado, hindi na bago ito sapagkat ang mga komentaryong ating naririnig mula sa netizen ay ang mga komentaryo ring ating naririnig mula sa mamamayang naninirahan saan mang sulok ng bansa – ang mga netizen ay mga mamamayang Pilipino rin na nagkataon lamang na gumagamit ng Internet.

_20161005_201031_20161005_201124

Dahil naman sa pagkalat ng maling impormasyon sa Internet, hinimok naman ni Howie Severino, bise-presidente at mamamahayag ng GMA Network, ang bawat netizen na makiisa sa kampanya para sa responsableng paggamit ng Internet at social media. Ayon sa kanya, habang may kapangyarihan ang social media na makapagpaganap sa lipunan, maaari rin itong magpakalat ng hindi mabuti kaya nangangailang bantayan ng mga netizen ang kanilang aksyon upang masiguradong tama ang kanilang binabahagi.

_20161005_200211.JPG

Binibigyan nito ng suporta ang mga naunang pakahulugan sa netizen na hindi lamang dapat aktibo ang isang netizen sa paggamit ng Internet, ngunit “responsable” din bilang mamamayan ng mas malawak na komunidad.

Maraming “Salita ng Taon”, pati na ang mga nominado ngayon, ay “anak” ng netizen. #BuhayTalagaAngSalitangIto

Bunga ng mga gawain ng netizen sa Internet ang maraming salitang naging popular sa diskursong Filipino.

Noong 2014, ang nagkamit ng Unang Gantimpala bilang Salita ng Taon ay ang salitang “selfie”, na dulot din ng pagkahilig ng mga netizen sa pagkuha ng kanilang sariling larawan at pag-upload nito sa Internet o social media gaya ng Facebook at Twitter, gaya ko.

IMG_4134.JPG

Kung naaalala ng ilan, kabilang din sa mga nominado noong 2014 ang mga salitang hash tag na naging popular sa mga microblogging sites tulad ng Twitter (na ginagamit ng mga netizen) at ang imba (ang salitang aking dinepensahan) na nagmula naman sa online gaming community na binubuo rin ng mga netizen. (Sa mga netizen na interesadong malaman ang mga kahulugan ng mga salitang ito, maaari ninyo akong hanapin sa Internet at kontakin.)

Literal na buhay ang netizen sapagkat ang mga netizen ang nagluwal ng (o tumulong upang maging kilala at malaman ng maraming Pilipino ang) maraming salitang naging matunog noong nakaraang taon at sa kasalukuyan. Ngayon taong 2016, testimonya mismo ang mga nominadong mga Salita ng Taon sa pagiging “mabunga” ng netizen.

Kagaya ng aking nabanggit, marami sa ating mga netizen ang milenyal (yay, ako din), o, batay sa ilang depinisyon, yaong mga taong ipinanganak sa gitna ng 1980s at sa pagbubukas ng bagong milenyo; kasabay kasi nila ang pagsilang din ng Internet.

Sari-sari ang kayang palaganapin ng mga netizen. Sila ang salarin sa pagpapakalat ng maraming hugot lines (yaong mga madamdaming pahayag online), na madalas pa ngang ginagawang meme (iyon bang parang infomercial) upang mas lalong kumalat, o maging viral sa Internet (at minsan ay sa labas pa nito).

14585291_1333777509967409_1824900524_n.jpg

Mahilig magpahayag ng mensahe o naisasaloob ang netizen hinggil sa samu’t saring isyu ng lipunan. Kilala ang mga netizen sa halos araw-araw nilang pag-rant sa tukod hanggang EDSA na trapiko papunta sa o pauwi mula sa kanilang bahay, paaralan, o trabaho.

traffic.PNG

Maingay sila noong eleksyon, sa panahon noong unang naging popular ang salitang foundling sa isyung umiikot sa mga akusasyon laban sa dating kandidatong si Grace Poe. Narinig din ang kanilang ingay mula sa mga protestang sosyo-politikal tulad ng kampanya laban sa pagiging bully, o tipong mapang-api, diumano ng bansang Tsina, at ukol sa sensitibong isyu ng pang-aapi sa mga kababayan nating lumad. Maaalala ng mga mahilig sumubaybay sa mga ganitong usapin ang mga hash tag tulad ng #StopLumadKillings at #StopChinaBullying, kapwa agresibong kampanya online ng mga netizen na nakatulong din upang mapalapit ang mga isyu o higit itong maunawaan ng maraming Pilipinong gumagamit ng Internet at social media.

Sino rin bang makakalimot sa panahon kung kailan maraming netizen ang kumutya sa kontrobersiyal na Torre de Manila na tinaguriang pambansang fotobam matapos itong makibida sa makasaysayang monumento ni Rizal sa Luneta?

torre de manila.PNG

Ang mga netizen ay hindi lamang pinag-uusapan; sila mismo ang nagiging dahilan kaya naging usap-usapan ang maraming bagay sa ating lipunan.

Ang paggawad sa netizen bilang Salita ng Taon ay hindi lamang pagkilala sa “netizen” bilang bahagi ng wika ngunit pagkilala din sa identidad ng makabagong mga Pilipino. #PanahonNa

 

Gaya ng aking nabanggit kanina, 20 taon na ang nakalilipas mula nang isinilang ang mga unang netizen sa bansa at lalo lamang lumalaki ang kanilang bilang sa pagdaan ng panahon. Naglipana ang netizen saan mang sulok ng bansa, iyong mga Pilipinong babad sa Internet at social media, lalung-lalo na ang mga aktibo sa mga kampanya online.

Tama, hindi lahat ay matatawag nating netizen, dahil batid pa rin nating lahat ng mahigit sa kalahati ng ating populasyon ang hindi pa nakagagamit ng Internet, ngunit hinahamon tayong lahat ng makabagong panahon na kilalanin ang mga netizen, maging isa man tayo sa kanila o hindi. Binabalita sila sa telebisyon at nailalagay sa mga pahayagan, kaya importanteng malay rin ang taumbayan kung ano o sino nga ba sila, at ano ang papel na kanilang ginagampanan sa lipunan.

netizen on media.PNG

_20161005_200353.JPG

Netizen na ang bagong mukha ng media. Dati-rati’y kinakailangan pa ng mga reporter na pumunta sa kalsada upang hingin ang opinyon ng taumbayan, na noo’y may tag pa na concerned citizen. Napadali na ngayon. Isang log in lamang sa Facebook at pag-follow lamang sa Twitter ay maaari ng sumisid sa dagat ng opinyon ang isang Pilipinong kumakalap ng iuulat – mga opinyon ng mga netizen. Ang netizen na ngayon ang “eksperto” sa pagbibigay ng opinyon sa iba’t ibang larangan gaya ng politika, showbiz, o kulturang popular, magmula nang maging uso ang paggamit ng Internet sa bansa. Ang kanilang gawain sa Internet, maging Facebook post man ito o tweet, ay sapat na upang maging basehan ng kanilang pag-alam kung ano ang pulso ng taumbayan.

_20161005_201304_20161005_200539

Tunay ngang hindi lang ang mga konektado sa Internet ang nasasaklaw ng impluwensiya ng netizen at ng Internet. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon kung saan hindi lamang laganap ang Internet, ngunit laganap din ang mga produkto nito sa iba’t ibang media kagaya ng unang nabanggit – ang mga salitang nabuo, mga salik ng kulturang popular, at ang mga “mamamayan” o netizen na bahagi nito.

Tama, hindi lahat ay netizen ngunit, naniniwala ako, lahat tayo ay maaari naman ding maging netizen habang patuloy na lumalawig ang akses natin sa teknolohiya sa ating bansa. Habang lumalago ang internet, patuloy na nagkakaroon ang mga Pilipino ng pagkakataong makiisa sa mga usapin online at maging isang netizen ngunit isang mamamayan ding responsable at hinahangad ang tunay na makabubuti sa bayan.

_20161005_200652.JPG

***

Maraming mapagtatagumpayan ang pagkilala sa netizen bilang Salita ng Taon, na sinasalamin lamang ng limang dahilang ito. Ngunit ang pinakabilib akong dahilan, ang pagkilala sa netizen ay pagkilala rin sa ngalan ng mga makabagong mamamayang Pilipino na konektado, malikhain, at may kakayahang gumawa ng makabuluhang pagbabago sa lipunan natin.

Matapos man ang patimpalak na ito, inaasahan ko na ang netizen bilang salita ay hindi maglalaho sa madaling hinaharap; patuloy pa itong makikilala at payayabungin ng susunod na henerasyon.

Marami pang ipapanganak na salita ang mga netizen. Kung hindi man nito matanggap ang Unang Gantimpala sa Salita ng Taon 2016, para sa akin, ang netizen, gawa ng makabuluhang papel nito sa lipunan, ay maituturing pa ring isang tunay na Ina ng Mga Salita ng Taon.

_20161005_200720.JPG
May paalala si Mocha Uson sa ating lahat.

Maraming salamat po.

 

 

 

Jargon, Letters to AR

Oras Na (sa himig ng awit na Closing Time ng Semisonic)

Oras na
Buksan ang mata
at harapin mo
ang mundo

Oras na
Hanapin ang liwanag
na magpapalaya
sa iyo

Oras na
Tuluyang kalimutan
at talikuran
ang dilim

Oras na
Iwan ang lahat
liban sa damdamin

Sabay tayong uuwi ngayon
Sabay tayong uuwi ngayon
Sabay tayong uuwi ngayon
O, ngayon

Oras na
Tama na ang duda
sa kaya nating
magawa

Oras na
Tiwala sa pag-asang
binuhay nating
dalawa

At buksan ang sarili
Magbakasakali
Malay mo ay ito na nga

Oras na
Pag-ibig ang sikreto
kung bakit tayo
nandito

Alam kong tayo hanggang dulo
Alam kong tayo hanggang dulo
Alam kong tayo hanggang dulo
Hanggang dulo

Oras na
Tama na ang duda
sa kaya nating
magawa

Sabay tayong uuwi ngayon
Alam kong tayo hanggang dulo
Magkasama hanggang dulo
Hanggang dulo

Oras na
Pag-ibig ang sikreto
kung bakit tayo
nandito